قرض الحسنه کوثر  سوره بقره آیه 245 
مَنْ ذَالَّذی یُقرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً کَثیرَةً
کیست که خدا را وام (قرض الحسنه) دهد و خدا بر او به چندین برابر بیفزاید.

  
  آیه سوره حدید 
اِنَّ الْمُصَّدِّقینَ وَالمُصَّدِّقاتِ وَ اَقْرَضُوا اللهَ قَرضاً حَسَناً یُضاعفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ کَریمٌ
همانا مردان و نی که در راه خدا به فقیران صدقه و احسان کنند و به خدا قرض نیکو دهند خدا ثواب آنها را چندین برابر سازد و پاداش با لطف و کرامت عطا کند.


 آیه 17 سوره تغابن 
اِنْ تُقْرِضُوااللهَ قَرضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللهُ شَکُورٌ حَلیمٌ
و اگر به خدا قرض نیکو دهید برای شما چندین برابر گرداند و هم از گناه شما درگذرد و خدا بر شکر خلق نیکو پاداش دهنده و بردبار است. 
 
   
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند :  
کسی که می خواهد خداوند دعایش را مستجاب نماید و غم واندوهش را برطرف نماید، سعی و تلاش کند غم و اندوه اشخاص تنگدست را برطرف نماید.
  
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند : 
بهترین کارها آنستکه برادر مؤمن خویش را خوشحال سازی یا قرض او را بپردازی. نهج الفصاحه حدیث 386
     
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند : 
هر مسلمانی مالی را یکبار قرض دهد، مانند اینست که آن مال را دوبار صدقه داده باشد. و باز فرمودند: کسی که به بدهکارش مهلت یا فرصت دهد یا از او صرفنظر کند در سایه رحمت پروردگار قرار خواهد داشت.
  
رسول خدا فرمودند :
شبی که مرا به معراج بردند و به بهشت سیر دادند ، بر در بهشت نوشته بود : " صدقه به ده برابر و قرض الحسنه هحده برابر " از جبرئیل سوال کردن چرا قرض الحسنه برتر از صدقه است ؟ گفت : چون قرض گیرنده بخاطر نداری قرض می گیرد، ولی صدقه گیرنده شاید محتاج نباشد . 
 


  سوره بقره آیه 245 
مَنْ ذَالَّذی یُقرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً کَثیرَةً
کیست که خدا را وام (قرض الحسنه) دهد و خدا بر او به چندین برابر بیفزاید.

  
  آیه سوره حدید 
اِنَّ الْمُصَّدِّقینَ وَالمُصَّدِّقاتِ وَ اَقْرَضُوا اللهَ قَرضاً حَسَناً یُضاعفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ کَریمٌ
همانا مردان و نی که در راه خدا به فقیران صدقه و احسان کنند و به خدا قرض نیکو دهند خدا ثواب آنها را چندین برابر سازد و پاداش با لطف و کرامت عطا کند.


 آیه 17 سوره تغابن 
اِنْ تُقْرِضُوااللهَ قَرضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللهُ شَکُورٌ حَلیمٌ
و اگر به خدا قرض نیکو دهید برای شما چندین برابر گرداند و هم از گناه شما درگذرد و خدا بر شکر خلق نیکو پاداش دهنده و بردبار است. 
 
   
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند :  
کسی که می خواهد خداوند دعایش را مستجاب نماید و غم واندوهش را برطرف نماید، سعی و تلاش کند غم و اندوه اشخاص تنگدست را برطرف نماید.
  
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند : 
بهترین کارها آنستکه برادر مؤمن خویش را خوشحال سازی یا قرض او را بپردازی. نهج الفصاحه حدیث 386
     
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند : 
هر مسلمانی مالی را یکبار قرض دهد، مانند اینست که آن مال را دوبار صدقه داده باشد. و باز فرمودند: کسی که به بدهکارش مهلت یا فرصت دهد یا از او صرفنظر کند در سایه رحمت پروردگار قرار خواهد داشت.
  
رسول خدا فرمودند :
شبی که مرا به معراج بردند و به بهشت سیر دادند ، بر در بهشت نوشته بود : " صدقه به ده برابر و قرض الحسنه هحده برابر " از جبرئیل سوال کردن چرا قرض الحسنه برتر از صدقه است ؟ گفت : چون قرض گیرنده بخاطر نداری قرض می گیرد، ولی صدقه گیرنده شاید محتاج نباشد . 
 


  سوره بقره آیه 245 
مَنْ ذَالَّذی یُقرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً کَثیرَةً
کیست که خدا را وام (قرض الحسنه) دهد و خدا بر او به چندین برابر بیفزاید.

  
  آیه سوره حدید 
اِنَّ الْمُصَّدِّقینَ وَالمُصَّدِّقاتِ وَ اَقْرَضُوا اللهَ قَرضاً حَسَناً یُضاعفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ کَریمٌ
همانا مردان و نی که در راه خدا به فقیران صدقه و احسان کنند و به خدا قرض نیکو دهند خدا ثواب آنها را چندین برابر سازد و پاداش با لطف و کرامت عطا کند.


 آیه 17 سوره تغابن 
اِنْ تُقْرِضُوااللهَ قَرضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللهُ شَکُورٌ حَلیمٌ
و اگر به خدا قرض نیکو دهید برای شما چندین برابر گرداند و هم از گناه شما درگذرد و خدا بر شکر خلق نیکو پاداش دهنده و بردبار است. 
 
   
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند :  
کسی که می خواهد خداوند دعایش را مستجاب نماید و غم واندوهش را برطرف نماید، سعی و تلاش کند غم و اندوه اشخاص تنگدست را برطرف نماید.
  
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند : 
بهترین کارها آنستکه برادر مؤمن خویش را خوشحال سازی یا قرض او را بپردازی. نهج الفصاحه حدیث 386
     
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند : 
هر مسلمانی مالی را یکبار قرض دهد، مانند اینست که آن مال را دوبار صدقه داده باشد. و باز فرمودند: کسی که به بدهکارش مهلت یا فرصت دهد یا از او صرفنظر کند در سایه رحمت پروردگار قرار خواهد داشت.
  
رسول خدا فرمودند :
شبی که مرا به معراج بردند و به بهشت سیر دادند ، بر در بهشت نوشته بود : " صدقه به ده برابر و قرض الحسنه هحده برابر " از جبرئیل سوال کردن چرا قرض الحسنه برتر از صدقه است ؟ گفت : چون قرض گیرنده بخاطر نداری قرض می گیرد، ولی صدقه گیرنده شاید محتاج نباشد . 
 


  سوره بقره آیه 245 
مَنْ ذَالَّذی یُقرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافاً کَثیرَةً
کیست که خدا را وام (قرض الحسنه) دهد و خدا بر او به چندین برابر بیفزاید.

  
  آیه سوره حدید 
اِنَّ الْمُصَّدِّقینَ وَالمُصَّدِّقاتِ وَ اَقْرَضُوا اللهَ قَرضاً حَسَناً یُضاعفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ کَریمٌ
همانا مردان و نی که در راه خدا به فقیران صدقه و احسان کنند و به خدا قرض نیکو دهند خدا ثواب آنها را چندین برابر سازد و پاداش با لطف و کرامت عطا کند.


 آیه 17 سوره تغابن 
اِنْ تُقْرِضُوااللهَ قَرضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللهُ شَکُورٌ حَلیمٌ
و اگر به خدا قرض نیکو دهید برای شما چندین برابر گرداند و هم از گناه شما درگذرد و خدا بر شکر خلق نیکو پاداش دهنده و بردبار است. 
 
   
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند :  
کسی که می خواهد خداوند دعایش را مستجاب نماید و غم واندوهش را برطرف نماید، سعی و تلاش کند غم و اندوه اشخاص تنگدست را برطرف نماید.
  
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند : 
بهترین کارها آنستکه برادر مؤمن خویش را خوشحال سازی یا قرض او را بپردازی. نهج الفصاحه حدیث 386
     
 پیامبر اکرم (ص) فرمودند : 
هر مسلمانی مالی را یکبار قرض دهد، مانند اینست که آن مال را دوبار صدقه داده باشد. و باز فرمودند: کسی که به بدهکارش مهلت یا فرصت دهد یا از او صرفنظر کند در سایه رحمت پروردگار قرار خواهد داشت.
  
رسول خدا فرمودند :
شبی که مرا به معراج بردند و به بهشت سیر دادند ، بر در بهشت نوشته بود : " صدقه به ده برابر و قرض الحسنه هحده برابر " از جبرئیل سوال کردن چرا قرض الحسنه برتر از صدقه است ؟ گفت : چون قرض گیرنده بخاطر نداری قرض می گیرد، ولی صدقه گیرنده شاید محتاج نباشد . 
 


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

ماندگار موفق باش گل میخک وبلاگ رسمی دکتر عالیه خامنه ای دانلود اهنگ الکترونیک ترنس هاوس داب استپ فول آلبوم آهنگ بیس دار حفاظ رودیواری مُحَلّی Colby7fbggggf homepage فروش کارت خوان سیار،خرید کارت خوان سیار تعمیرات رادیاتور بوتان در شیراز - فلاح زاده